Атически нощи (1985)
Front Cover Book Details
Author
Авъл Гелий
Publication Date 1985
Format Softcover
Publisher Наука и Изкуство
Plot
"Атически нощи"всъщност са обърнати към широката публика. Филология и математика, музика и философия, история и медицина, анекдоти и морални поучения, куриози от древността и практически съвети за настоящето са сглобени в едноцяло въз основа на несложен композиционен принцип: всеки откъс да третира тема, различна от темата на обкръжението, принцип, сякаш имитиращ пъстрия привиден хаос нажитейските събития.
Две похвални качества отличават грижливия събирач Гелий: прецизността, с която той използва източниците си и която го поставя над подобните нему съставители, и режисирането на всеки откъс, в който знанието не е просто изложено като полезна информация от типа на"Естественонаучна история"на Плиний Стари, а е разиграно: като диалог, като разговор или гощавка, като любопитна случка из живота на автора в Рим или Атина.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 104
Read It Yes
Product Details
Nr of Pages 293
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Владимир Атанасов