Фотографията на 20. век - Музей "Лудвиг" Кьолн (2002)
Front Cover Book Details
Genre Photography
Publication Date 2002
Format Softcover
Publisher Taschen
Plot
"Подборът от произведения, собственост на фотографската колекция на музея "Лудвиг", която направих през 1996 г. за издателска къща "Ташен", прерасна в последните няколко години в справочник за фотографията на 20. век. Благодарение на съчетанието на световно известни имена с тези на млади, амбициозни автори книгата предлага широк обзор на развитието на фотографията и на най-значителните й представители. Прелиствайки страниците, читателят ще се срещне с удивително много произведения, смятани за символи на фотографията на 20. век." (Райнхолд Миселбек)
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 172
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Кристин Разсолкова
Cover Artist Херберт Байер