Червената трева (1984)
Book Details Back Cover
Author
Борис Виан
Publication Date 1984
Format Softcover
Publisher Профиздат
Plot
В краткия си живот БОРИС ВИАН (1920-1959) е бил инженер и изобретател, музикант, автор на песни и певец, сценарист, драматург и актьор, поет, преводач и романист. Лиризъм, сюрреализъм и абсурдизъм се съчетават в неговите творби, които взривяват действителността, отърсват я от всякаква делничност и я преизграждат - фантасмагорична, гротескна и жестока.

"Вятърът, вял и сънлив, блъскаше наръч листа в прозореца. Волф вцепенено дебнеше оскъдната дневна светлина, която при всяко отместване на клона проникваше през едно ъгълче на прозореца."
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 184
Read It Yes
Product Details
Series Библиотека Факел
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Андрей Манолов
Translator Нина Венова