Покана за екзекуция (1989)
Front Cover Book Details
Author
Владимир Набоков
Publication Date 1989
Format Softcover
Publisher Народна Култура
Plot
Покана за екзекуция” (1938) е считан за един от най-успешните романи на Владимир Набоков. Той е писан по времето на “берлинския” период в биографията на автора (Набоков емигрира от родната си Русия през 1919 г., през 20-те и 30-те години живее в Берлин, а от 1940 г. се установява в САЩ).
корица

Действието в книгата протича между произнасянето на смъртната присъда над главния герой Цинцинат Ц. и нейното изпълнение. “Покана за екзекуция” е алегоричен роман, който може да бъде тълкуван по множество начини. Времето и мястото на действието са абстрактизирани и не могат да бъдат отъждествени с някаква конкретна реалност. Романът може да бъде възприеман като политическа алегория, но и като алегория на човешката участ, на изначалната човешка обреченост.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 234
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Пенка Кънева