Покаяние - Съветски киноповести (1990)
Book Details
Publication Date 1990
Format Softcover
Publisher Народна Култура
Plot
Огледало
Москва на сълзи не вярва
Тема
Полети наяве и насън
Покаяние
"Очи чорние ..."
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 248
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No