Солунските атентатори (Роби) (1993)
Front Cover Book Details
Author
Антон Страшимиров
Publication Date 1993
Format Softcover
Publisher ИК Стрелец
Plot
Орце беше дочакал в бръснарницата делото на Киркова. Но и след като се прекъсна газовото осветление в града, той се дигна тежко, като отегчен.
После пропълзя в галерията и пак зачака. Проехтя най-после бомбата на Арсовчето в "Алхамбра". Сега вече нямаше какво да се чака. Орце запали. А тъй като фитилът беше дълъг 15 метра, докато изгори, щеше да фъфле десетина минути, то ... имаше време! Орце запълзя с бързината на гущер, изхвръкна на улицата, видя, че австрийската поща е затворена, и си извади часовника. Но циферблатът не можеше да се следи в тъмнината, уви! Нищо. Младият човек с няколко скока влезе в отоманската банка и възлезе на втория етаж. Той позвъни, блъсна после тревожно стъклената врата на вестибюла и извика на френски:
- Спасявайте се! След пет минути банковото здание ще бъде дигнато във въздуха! И изчезна като фантом.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 273
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No