Мисис Далауей [Mrs Dalloway] (1925)
Front Cover Book Details
Author
Вирджиния Улф
Publication Date 1989
Publisher Народна Култура
Plot
„Мисис Далауей“ (1925) е книгата, с която английската писателка Вирджиния Улф (1882–1941), авторка на романи, разкази, есета, критически статии, дневници, намира такава белетристична форма, която според нея отговаря най-пълно на нейната епоха. Животът на съзнанието — това е темата на този роман. Умело използувайки вътрешния монолог, който следва движението на мисълта във времето. Вирджиния Улф създава превъзходна психологическа проза. Въпреки фрагментарного действие романът се отличава с много плътна структура, по-стигната благодарение на специфичната ритмика и метафорика, на употребата на едни и същи или подобни думи и изрази.

Романът „Мисис Далауей“, както и последвалите го „Към фара“ (1927), „Вълните“ (1931), „Между действията“ (1941) налагат Вирджиния Улф ката забележителна майсторка на модерната литература.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 9
Read It Yes
Product Details
Nr of Pages 192
First Edition Yes
Rare No
Original Details
Original Title Mrs Dalloway
Original Publication Year 1925
Credits
Translator Мариана Неделчева
Cover Artist Фико Фиков