Погнусата (1988)
Front Cover Book Details
Author
Жан-Пол Сартр
Publication Date 1988
Format Softcover
Publisher Народна Култура
Plot
Главният герой в „Погнусата“ е историк на име Рокантен, който пише биография, но среща изключителни трудности в осъществяването на замисъла си, поради това че не може да бъде сигурен дали наистина описва създаването на темата на своето произведение. До каква степен тази биография е фактическо, обективно повествование и доколко тя е наистина собствено построение на Рокантен. Отговорът е неясен, но Рокантен се убеждава, че неговите интерпретации оцветяват всичко, което пише. Затова той зарязва биографията.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 331
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No
Notes
Роман и разкази (Стената, Стаята, Херострат)
Credits
Translator Мария Коева