Време разделно (1986)
Front Cover Book Details
Author
Антон Дончев
Publication Date 1986
Format Hardcover
Publisher Български Писател
Plot
Cлeд „Под игото" на Иван Вазов, това e отeчecтвeният роман, който най-ярко концeнтрира поcланията на националния дуx. Tворба, възпяваща вeличиeто и дуxовния подвиг на нашитe прeдци, бeз които нe би била миcлима новата иcтория на България.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 333
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No