Паскин (1986)
Front Cover Book Details
Author
Богомило Райнов
Publication Date 1986
Format Hardcover
Publisher Издателство Христо Г. Данов - Пловдив
Plot
На 31 март 1885 г. във Видин се ражда Юлий Пинкас, седмо от осемте деца на Марко Пинкас и София Русо, по произход евреи. През 1905 г. Юлий Пинкас започва да подписва рисунките си с името Жул Паскин.

"За пръв път бях в Париж през 1926-1927 г. Тъкмо през тия години и точно в тоя град Паскин изживяваше своя творчески апогей. Това беше прекрасна възможност да се срещна с художника, да го поразпитам за житейския му път, да видя къде и как работи. Чудесна възможност наистина, ако не беше една досадна подробност: бях на около 7 години, същата възраст, на която някога малкият Юлий бе напуснал родния Видин."

Книгата е съпроводена с множество репродукции на художника, включва освен проследяване на жизнения и творческия път на Паскин, също така и фини анализи на неговото изкуство...
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 399
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No