Време разделно (2003)
Front Cover Book Details
Author
Антон Дончев
Publication Date 2003
Format Hardcover
Publisher Издателство Захарий Стоянов
Extras Author autograph
Plot
"Време разделно" е роман, посветен на съдбовното устояване на християнската вяра в сблъсъка й с исляма. Героите на романа в хода на повествованието непрекъснато осъзнават своята родова и национална принадлежност. Пред читателя израства наситена с багри картина от една кървава епоха.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 401
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No