Християнската свобода (1996)
Front Cover Book Details
Author
Димитър Коруджиев
Publication Date 1996
Publisher ИК Нов човек
Plot
Времето ни изправя пред много въпроси, които ни се иска да загърбим или просто да отложим. Те не изискват задълбочени умозаключения или трудни и тържествени решения. Но са безпощадни в своята настойчива простота. В новата си книга „Християнската свобода“ Димитър Коруджиев търси техните отговори в ежедневието ни тъкмо днес. „Не се страхувайте да бъдете християни“ - казват тези страници. Християнството не е нещо, което противоречи на човешката природа, то не е идеология. Неговите истини не сковават и не обвързват. Те носят вътрешна свобода, която ни е тъй нужна днес.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 433
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No