Гравитационната гибел на Вселената - (или историята на черните дупки) (1990)
Front Cover Book Details
Author
Айзък Азимов
Publication Date 1990
Format Softcover
Publisher ДИ Народна просвета
Plot
„Гравитационната гибел на вселената” не е роман, а прекрасно научно-популярно четиво. Малък разказ за безкрайното чудо на космоса. Истински уникален бисер какъвто само гений като Айзък Азимов би могъл да напише.
Частици и сили, планети, материя, енергия, звезди, „бели джуджета, „Големия взрив”, мъглявини, „нови” и „свръх нови”, неутрони звезди, пулсари, „черните дупки”, „ходове на дървояди и бели дупки” – целя космос събран в една съвсем малка книжка разказваща съвсем разбираемо за чудесата на космоса и безграничното любопитство човешко.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 450
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Радка Динекова