Нощ в Лисабон (1981)
Front Cover Book Details
Author
Ерих Мария Ремарк
Publication Date 1981
Format Softcover
Publisher Книгоиздателство Георги Бакалов - Варна
Plot
… И Испания не бе сигурна вече. Португалският бряг стана последно убежище на бегълците, за които справедливост, свобода и толерантност значеха повече от родина и живот. Който оттук не успееше да стигне обетованата земя Америка, бе изгубен. Той трябваше бавно да гине сред джунглата на отказаните входни и изходни визи, недостижимите разрешения за работа и за пребиваване, лагерите за интернирани, бюрокрацията, самотата, чуждата страна и потресаващото всеобщо равнодушие към съдбата на отделния човек — неизбежна последица от война, страх и мъка. По това време човекът не бе вече нищо; един редовен паспорт — всичко…
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 495
Read It Yes
Product Details
Series Библиотека Океан
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Донка Илинова