Москва 2042 (2003)
Front Cover Book Details
Author
Владимир Войнович
Publication Date 2003
Publisher ИК Анимар
Plot
Писателят Владимир Войнович е изгонен от СССР през 1980 г. Причините са неговата „идеологическа несъвместимост" с управляващата партия, изразена в публикувания в чужбина роман "Животът и необикновените приключения на войника Иван Чонкин", както и твърде острият език. Войнович заминава за Германия, Мюнхен, известно време работи в САЩ. През 1981 г. с указ на Л. Брежнев той е лишен от съветско гражданство, което му е възстановено 10 години по-кьсно от М. Горбачов.
Владимир Войнович се завръща триумфално в Русия. Най-сетне цялата страна се смее над легално издадените похождения на войника Чонкин, над пророческата "Москва 2042".
"Москва 2042" е сатиричен роман-антиутопия, написан през 1986 г. Това е весела пародия, чието действие се развива в бъдещето, в средата на XXI век, в един обезумял "марксистки" свят.
Героят на романа, писател-емигрант, неочаквано получава възможност да пристигне със самолет в Москва през 2042 г. и става... действащо лице и организатор на нова революция...
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 21
Read It Yes
Product Details
Series Най-добрите романи на ХХ век
First Edition Yes
Rare No
Credits
Translator Иван Тотоманов
Cover Artist Владимир Марков