Дзен будизъм - оригинални текстове (1991)
Front Cover Book Details
Publication Date 1991
Format Softcover
Publisher Логис
Plot
Кой е Буда?
Какво е Буда?
Какъв е звукът от пляскането на една ръка?
Има ли кучето природата на Буда?
Защо нещата умират?
Кой е Пътят?
Какво е Дзен?
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 520
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Ружица Георгиева Угринова
Translator Весела Асенова Кочемидова