Трима на бумел (1983)
Front Cover Book Details
Author
Джеръм К. Джеръм
Publication Date 1983
Format Hardcover
Publisher Книгоиздателство Георги Бакалов - Варна
Plot
- Много е забавна - потвърдил директорът, - но ако я издадем като хумор, няма да има успех.
Лицето на автора посърнало.
- Ще кажат, че този хумор е пресилен и екстравагантен - продължил директорът. -Книгата ще е забавна за мислещите и интелигентните, а от търговска гледна точка тази част от читателската публика не заслужава внимание.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 521
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Сидер Флорин