Модиляни (1987)
Front Cover Book Details
Author
Виталий Виленкин
Genre Biography
Publication Date 1987
Format Softcover
Publisher Български художник
Plot
Тази книга разказва за "краткия, но докрай осмислен живот" на един от най-интересните художници от началото на 20. век, чието изкуство вече петдесет години предизвиква интерес в целия свят. Сериозният и смислен анализ на творчеството на Модиляни в книгата е умело съчетан с увлекателното повествование, за трагичната съдба на живописеца, за художествения живот в Париж, за литераторите и художниците, болшинството от които са избрали "трудния път на отвергнатия, но непрекланящ се талант". Много от тях Модиляни е увековечил в своите портрети, в които е успял да изрази не само пластичния и духовен мир на моделите си, но е "останал верен на това, което вижда".
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 524
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Арон Кисиленко