Шедьоври на архитектурата в миналото и днес (2007)
Front Cover Book Details
Author
Д. М. Фийлд
Publication Date 2007
Format Softcover
Publisher Книгомания ЕООД
Plot
Архитектурата е изкуството, с което всеки има съприкосновение и за което почти всеки има мнение. Днес в повечето случаи то е критично, макар и да не се основава задължително на добро познаване на материята.
Както и другите визуални изкуства, модерната архитектура показва разделението между творческите стремейки на архитектите и предпочитанията на публиката, което възниква с появата на модернизма.
Книгата е предназначена за широк кръг читатели. Затова, доколкото е възможно, не са използвани по-сложни теории и технически термини. Тя нее история на архитектурата, а още по-малко може да даде на читателя критерии за "добра" и "лоша" архитектура. Изданието е богато илюстриран преглед на общопризнатите шедьоври на архитектурата от най-стари времена до наши дни от всички култури.
Целта на книгата е да заинтригува читателя, да породи нов интерес към вече познати, както и към непознати и по-малко известни архитектурни паметниии. Макар че илюстраидите и снимките са качествени и многобройни, те не могат да заместят неповторимостта на личните впечатления. Това е причината да бъдат представени архитектурни паметниии, които съществуват и днес, макар и в редки случаи да са показани и такива, които са в руини. Въпреки че много от тях са безспорни шедьоври, подборът им е съобразен с личните предпочитания на автора.
В изданието се представени почти триста архитектурни паметника - всъщност само една малка част от световното архитектурно наследство. Както винаги, примерите от Запада далеч надвишават тези от Изтока не само защото повечето читатели познават по-добре западната архитектура, но и поради значителния обхват от исторически стилове, които тя представя.

Д. М. Фийлд е писател на свободна практика; пише на исторически теми и в областта на изкуството. Той е автор на много книги за декоративното изкуство и за архитектурата, сред които катедрааите по света, големите дворци и замъци и укрепени градове във Великобритания.
Посещението на едно романско абатство на десетгодишна възраст запалва страстта му към архитектурата. Въпреки че пътува много, той признава, че не е могъл да види абсолютно всички паметниии, включени в книгата, някои от които днес дори са недостъпни.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 707
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No