Москва-Петушки - Събрани съчинения (2010)
Front Cover Book Details
Author
Венедикт Ерофеев
Publication Date 2010
Format Hardcover
Publisher Издателство Парадокс
Plot
Първото издание на "Москва–Петушки", нали си беше в един екземпляр, бързо се похарчи.
Оттогава насам съм получил безброй упреци за главата "Серп и Молот – Карачарово", и то напълно неоснователно. В предговора към първото издание бях предупредил всички девойки, че трябва да прескочат главата "Серп и Молот – Карачарово", без да я четат, тъй като след фразата "И незабавно обърнах една чаша" започват страница и половина мръсни псувни, че в цялата тази глава няма нито една цензурна дума, с изключение на фразата "И незабавно обърнах една чаша". С въпросното си добросъвестно уведомление постигнах само това, че всички читатели, особено девойките, веднага грабваха главата "Серп и Молот – Карачарово", без изобщо да четат предните глави, без да четат дори фразата "И незабавно обърнах една чаша". По тази причина сметнах за необходимо във второто издание да изхвърля от главата "Серп и Молот – Карачарово" всички съдържащи се в нея псувни. Така ще е по-добре , защото, първо, ще започнат да ме четат подред, а второ, няма да се чувствуват засегнати.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 708
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No
Notes
Кратка автобиография

Москава-Петушки

Валпургиева нощ или стъпките на Командора

Записки на психопата

Благовестие

Проза от списание "Вече": Василий Розанов през погледа на един ексцентрик

Моята малка Лениниана

Интервюта

Из бележниците
Credits
Translator Иван Тотоманов
Translator Борис Мисирков
Translator Жела Георгиева