На западния фронт нищо ново / Обратният път (1989)
Front Cover Book Details
Author
Ерих Мария Ремарк
Publication Date 1989
Format Softcover
Publisher Издателство на Отечествения Фронт - София
Plot
"Тази книга не е нито обвинение, нито изповед. Тя е само опит да се разкаже за едно поколение, унищожено от войната - макар и оцеляло от нейните снаряди."
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 831
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Никола Георгиев
Translator Емилия Драганова