Спасителят в ръжта (1965)
Front Cover Book Details
Author
Джеръм Селинджър
Publication Date 1965
Format Hardcover
Publisher Народна Култура
Plot
"Аз си представям малки дечица да си играят в една голяма ръжена нива. Хиляди деца, а наоколо няма никой голям човек, искам да кажа - освен мен. И аз стоя на ръба на някаква шеметна пропаст. И каква ми е работата? Да спасявам всяко дете, което тръгне към пропастта - искам да кажа, ако то се е затичало и не вижда къде отива, аз да изляза отнякъде и да го спася. Просто ми се иска да бъда спасителят в ръжта. Зная, че е лудост, но ей на, това е единственото нещо, което наистина ми се иска да бъда."

Оптимистичният песимизъм, с който е написан романът „Спасителят в ръжта” оставя сладко-горчив привкус в душите ни след прочитането му.

Духовното израстване на подрастващия бунтар, несъобразяващ се с общоприетите норми на обществото, отчуждението му от света и тревогата към изгубените ценности са част от внушенията, чрез които Селинджър иска да събуди читателите си от духовната им летаргия.

Холдън Колфийлд е дете на свободата. Той се отвращава от лицемерието на съучениците си. Осъжда безчувствеността на възрастните. Ненавижда фалша в поведението на хората.

Дни преди да бъде изключен от частното училище, напуска сам, заради откритата си неприязън към начина на преподаване. И това е началото на един невероятен разказ за едно момче, изгубило се между редовете на книгата на живота; за непреклонния дух на търсещия истината човек; за безграничната сила на човешкото сърце, опиянено от свободата.

И докато Холдън споделя как иска да спасява малки деца, затичали се към пропастта в ръжената нива, Селинджър спасява нас от бездната на апатията
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 860
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Надя Сотирова