Екслибрис - Същност, развой и проблеми (1977)
Front Cover Book Details
Author
Евтим Томов
Publication Date 1977
Format Hardcover
Publisher Издателство Български художник
Plot
Екслибрисът е миниатюрна графика с приложен характер, която представлява гравиран или печатен знак, който идентифицира собственика на дадена книга.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 907
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No
Notes
444 изображения