Селестинското пророчество (1997)
Front Cover Book Details
Author
Джеймс Редфийлд
Publication Date 1997
Format Softcover
Publisher Издателство ЕПСИЛОН
Plot
В тази книга 9 откровения, идващи от цивилизацията на Маите, ще разтърсят живота ти.
ЪХъ :)
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 913
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Мария Кръстева