На западния фронт нищо ново (1945)
Front Cover Book Details
Author
Ерих Мария Ремарк
Publication Date 1945
Format Hardcover
Publisher Нариздат, София
Plot
Първата световна война. Западният фронт.Деветнайсетгодишните
ученици напускат класните на бойното поле.
Много скоро първоначалното въодушевление отстъпва пред
разочарованието, разрухата и страданието. Животът изтича между
барабанния огън, отчаянието, бордеите и озверяването. Единствено
приятелството става по-здраво и по-неразрушимо. Смъртоносните
битки, позиционната война, нападенията с отровен газ, нощните
патрули през унищожените гори и стотиците трупове разказват с
меланхоличен патос за „изгубеното поколение", останало без
Романът е репортаж обвинение срещу възрастните, родителите и
учителите, които с шовинистичните си речи въвличат във войната
тази „желязна младеж". А тя е преживяла твърде голям ужас и е
видяла толкова много смърт, за да може да забрави...
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 955
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Димитър Хаджилилиев