Самите богове (1982)
Front Cover Book Details
Author
Айзък Азимов
Publication Date 1982
Format Softcover
Publisher Издателство Народна младеж
Plot
Безплатна енергия от паралелна вселена, при това в неограничени количества - звучи прекрасно, нали?
Никой обаче не се замисля за последствията. А изчисленията показват, че поради промени в стойността на фундаментални физични константи Слънцето може всеки момент да се превърне в Свръхнова. Само че бюрократите нехаят, а против глупостта и самите богове напразно се борят...
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 967
Read It Yes
Product Details
Series Библиотека Фантастика
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Александър Хрусанов