Луната залезе (1988)
Front Cover Book Details
Author
Джон Стайнбек
Publication Date 1988
Format Softcover
Publisher Народна Култура
Plot
Как изразително и с какво дълбоко разбиране Стайнбек обича своите герои! Творческият му импулс е бил винаги свързан с взаимоотношенията на характерите, тяхната връзка с непосредствената среда, интуитивните подбуди или родените от обстоятелствата необходимости, които ги принуждават да живеят в единение или в разкъсани връзки. Той разбира техните радости, но познава също лишенията им, болката и отчаянието. Понякога нисши духом, те са винаги човеци, които живеят на земята.

Артър Милър
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 997
Read It Yes
Product Details
Series Библиотека Панорама
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Цветан Петков