Хауърдс енд (1984)
Front Cover Book Details
Author
Е. М. Форстър
Publication Date 1984
Format Softcover
Publisher Издателство Христо Г. Данов - Пловдив
Plot
ХАУЪРДС ЕНД разказва за сблъсъка на представители на три социални класи от английското общество в началото на века. Викторианските капиталисти Уилкокс, считащи себе си за аристократи, но чиито единствен бог всъщност са парите; образованите буржоа Шлегел: сестрите Хелън и Маргарет - благородни и добронамерени дами; и семейството на чиновника Ленърд Баст, борещ се за своето оцеляване. Хуманизма на сестрите Шлегел, опитващи се да помогнат на начетения, но беден Баст, среща сериозна пречка в лицето на псевдоаристократичните предразсъдъци на Хенри Уилкокс и неговите синове.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 1046
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Божидар Стойков
Cover Artist Димо Кенов