Грешка в третия знак (1994)
Front Cover Book Details
Author
Игор Бунич
Publication Date 1994
Format Softcover
Publisher ИК Прозорец
Plot
Книга трета от трилогията ''Операция Буря''
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 1097
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Анелия Чучкова