Среща с Рама (1979)
Front Cover Book Details
Author
Артър Кларк
Publication Date 1979
Format Softcover
Publisher Книгоиздателство Георги Бакалов - Варна
Plot
В Слънчевата система се появява гигантски космически кораб с неизвестен произход и предназначение. Той изглежда мъртъв, но скоро става ясно, че това е привидно. Артър Кларк блестящо защищава идеята, че колкото и да се различават по възраст или произход две цивилизации, те винаги могат да намерят допирни точки и възможност да се разберат, ако имат за база нещо общочовешко — хуманността.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 1117
Read It Yes
Product Details
Series Библиотека Галактика
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Александър Бояджиев
Cover Artist Текла Алексиева