Фантастично пътешествие - Книга втора - Направление-мозъка (1993)
Front Cover Book Details
Author
Айзък Азимов
Publication Date 1993
Format Softcover
Publisher ИК Бард
Plot
Някъде в Русия известният в цял свят учен Пьотр Шапиров лежи в кома. Мозъкът му съдържа знания, които могат да осъществят гигантски напредък за науката. Само един човек може да обработи тези знания — д-р Албърт Джонс Морисън. Морисън трябва да бъде миниатюризиран до големината на молекула и с помощта на също толкова миниатюрен апарат да проникне в тялото на Шапиров и да достигне неговия мозък…
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 1141
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Радослав Христов
Cover Artist Петър Христов