Краят на вечността (1981)
Front Cover Book Details
Author
Айзък Азимов
Publication Date 1981
Format Softcover
Publisher Книгоиздателство Георги Бакалов - Варна
Plot
„Краят на Вечността“ e роман антиутопия от Айзък Азимов, в който се разглежда тенденцията за прекомерна защитеност и изолираност на съвременния човек от собственните му грешки. Книгата е написана през 1955 г.

Авторът изследва какво би се случило, ако група хора се сдобие със способността да "редактира" грешките на другите, като променя миналото им без тяхното знание и с мисълта, че прави това за тяхно добро. В романа ясно проличава субективността на понятията Добро и Зло и се очертава необходимостта както от правилни, така и от погрешни решения в живота на човека.

Романът е типичен представител на стила "Деус екс машина" (разкази с неочакван край) и леко контрастира с типичния за Айзък Азимов научен стил.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 1142
Read It Yes
Product Details
Series Библиотека Галактика
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Невена Златарева-Чичкова
Cover Artist Текла Алексиева