Клошмерл (1967)
Front Cover Book Details
Author
Габриел Шевалие
Publication Date 1967
Format Hardcover
Publisher Издателство Христо Г. Данов - Пловдив
Plot
" Мисля, че в човешкото въображение не може да се роди такава невероятна небивалица, чийто пример да не се среща в някой обществен обичай, и следователно, която нашият разум да не подкрепя и обосновава."
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 1143
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Георги Куфов
Cover Artist Борис Димовски