История на света: От праисторическите времена до наши дни (2006)
Front Cover Book Details
Author
Жан-Клод Баро
Гийом Биго
Publication Date 2006
Format Softcover
Publisher Издателство РИВА
Plot
Изявените френски историци Жан-Клод Баро и Гийом Биго са приели трудното предизвикателство да напишат книга, в която, в сравнително малък обем, да поберат цялата история на човечеството. Твърде амбициозно начинание, осъществено с енциклопедична прецизност и усет за историзъм. В основата му лежи убеждението на авторите, че не е възможно да се разгадае съвременността без исторически отправки и търсене на корените далеч в изминалите столетия. Как например да се разберат и интерпретират военните действия в Ирак без, макар и най-общи, познания за Месопотамия? Поднесени в хронологичен ред, събитията и тенденциите на човешкото развитие са обрисувани достатъчно подробно и обективно, встрани от шаблонни или пристрастни оценки.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 1144
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Внелин Пройков