1001 отговора от света на науката (2010)
Front Cover Book Details
Publication Date 2010
Format Hardcover
Publisher Reader's Digest
Plot
Научният прогрес набира все по-голяма скорост, а тази книга хвърля светлина върху всички по-важни открития, направени през последните десетилетия. Актуалната информация от областта на технологиите и отделните научни области дава отговори на въпроси, които са вълнували и вълнуват всеки. От спорни постижения, като генно модифицираните храни и клонингите, до най-новите данни за формата на Вселената и методите за удължаване на човешкия живот, книгата предоставя обширни познания по ключови въпроси за съвременния човек.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 1209
Read It Yes
Product Details
First Edition No
Rare No
Credits
Translator Калина Даскалова