Под мрежата [Under the net] (1960)
Book Details
Author
Айрис Мърдок
Publication Date 1968
Format Hardcover
Publisher Издателство Народна младеж
Plot
Обаятелният герой, младият писател Джейк Донахю, приключва кратък, но може би най-труден период от съществуването си, изпълнено с много изпитания.
Въпреки непреодолимите ситуации, типични за живота на съвременната английска интелигенция, под чиято мрежа той често попада, Донахю се откъсва от него по-чист, закален и твърдо решен да не търгува с ума и таланта си.
Прекрасният стил на романа, наситен с лиризъм, колоритните образи и метафори, на които би завидял не един поет, тънкият психологизъм и непринудено изостреният сатиричен тон, посредством които са обрисувани героите и съвременната английска интелигенция, спечелват читателя още от първата страница.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 89
Read It Yes
Product Details
First Edition Yes
Rare No
Original Details
Original Title Under the net
Original Publisher Penguin Books Ltd.
Original Publication Year 1960
Credits
Translator Катя Гончарова
Cover Artist Симеон Венов