Сътворението [Creation] (1981)
Front Cover Book Details
Author
Гор Видал
Publication Date 1989
Format Softcover
Publisher Народна Култура
Plot
"Сътворението" е книга за загадките на Битието, разгадани от Перикъл, Демокрит, Дарий, Ксеркс, Буда, Конфуций... Вечните въпроси за природата на човека и за условията на неговото съществуване налагат неизбежно едно сравнение между духовното, социалното и политическото развитие на древните общества и на нашата съвременност. Това сравнение постоянно ни напомня факта, че физическото разнообразие на човешкия род е точно толкова удивително колкото и еднообразието на човешката природа.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 95
Read It Yes
Product Details
First Edition Yes
Rare No
Original Details
Original Title Creation
Original Publisher Ballantine Books
Original Publication Year 1981
Credits
Translator Незабравка Михайлова
Cover Artist Николай Пекарев