1984 [1984] (1949)
Front Cover Book Details Back Cover
Author
Джордж Оруел
Publication Date 1989
Format Softcover
Publisher Профиздат
Plot
Наричат този роман "политическа сатира" или "антиутопия". Всъщност това е един гениален разказ за това колко реално и осъществимо е унищожаването на човешкото достойнство и любов. На всичко това, което ни се струва неизтребимо, вечно, космическо...
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 99
Read It Yes
Product Details
Series Библиотека Век
First Edition Yes
Rare No
Original Details
Original Title 1984
Original Publisher Penguin Books Ltd.
Original Publication Year 1949
Credits
Translator Лидия Божилова
Cover Artist Иван Веселинов