Copyright © 2003, TB Gallery
English Language  
 

РИСУНКИ И ГРАВЮРИ

громен дял в творчеството на Дюрер заемат графичните му творби, някои от които с право се считат за шедьоври. Тук са показани около 60 от графичните произведения на художника.

Рисунки и скици - в тази страница са включени рисунки и скици, изпълнени с креда, туш и сребърен молив. Някои от тези творби са създадени в ранната възраст на автора.

Гравюри върху мед - тук ще намерите някои от най-известните гравюри, офорти и гравюри "суха игла". Всред тях са знаменитите произведения на Дюрер "Рицарят, смъртта и дяволът", "Свети Йероним" и "Меланхолия", както и много други.

Гравюри върху дърво - Дюрер с право е считан за един от най-добрите майстори на гравюри върху дърво. С тази сложна техника той е създал няколко цикъла, чиито сюжети са почерпени от библейските притчи, както и от отделни жития. Репродукциите, показани на тази страница са от циклите "Апокалипсис (Откровението на Св. Йоан)" и "Животът на Дева Мария".


Моля, напишете мнението си